Fit kobietka - kontrakt


NAJWAŻNIEJSZE ZASADY WSPÓŁPRACY:

KONCENTRACJA

OTWARTOŚĆ

NASTAWIENIE

TERMINOWOŚĆ

REGULARNOŚĆ

AKTYWNOŚĆ

KONSEKWENCJA

TOLERANCJA

 

Nasze zobowiązania:

1. Kompleksowa pomoc w zakresie diety, treningu, suplementacji oraz motywacji.
2. Odpowiadanie na każde pytanie i bycie dostępnym przez cały czas trwania pakietu.
3. Analiza przesłanych wyników badań.
4. Przesłanie planu treningowego, planu żywienia i przykładowych przepisów w ciągu 5 dni od potwierdzenia otrzymania wypełnionej ankiety.
5. Kompleksowa pomoc w zrozumieniu planów i zaleceń.
6. Modyfikowanie, dostosowywanie planów i zaleceń do aktualnej sytuacji.
7. Odpowiadanie na wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, tzn. weekendy i święta).
8. Nieudostępnianie Twoich danych, zdjęć/nagrań bez Twojej zgody.
9. Dostarczenie efektów zależnych od przestrzegania założeń planu diety i treningu.
10. Modyfikowanie planu treningowego i/lub planu żywienia jeśli zmieni się Twój cel np. redukcja/masa/stabilizacja lub stan zdrowia.

Twoje zobowiązania:

1. Bycie aktywnym, inicjowanie kontaktu, zadawanie pytań, regularne przesyłanie raportów.
2. Dokładne i szczere odpowiadanie na zadawane przez nas pytania, w szczególności dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków i suplementów.
3. Przestrzeganie planu żywienia i planu treningowego na tyle, na ile jest to możliwe, a jeżeli nie jest, informowanie o tym w raporcie.
4. Wysyłanie uzupełnionej tabeli pomiarów wraz w komentarzem (raportu) raz w tygodniu na e-mail kontakt@fitkobietka.pl
W raporcie powinny być zawarte następujące informacje: aktualna masa ciała i obwody, stopień zrealizowania planu żywienia i planu treningowego, jakość snu, samopoczucie i poziom motywacji w ostatnim tygodniu.
5. Przesłanie aktualnego zdjęcia sylwetki wraz z ankietą oraz co 4 tygodnie razem z raportem.
6. Odpowiadanie na e-maile wysyłane przez nas.
7. W wypadku chęci zawieszenia współpracy z powodu wyjazdu, choroby lub innych okoliczności napisanie e-maila o tytule “Zawieszam współpracę na okres od …. (data) do ….(data)“ przed rozpoczęciem okresu zawieszenia. Minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni. Okres zawieszenia nie jest wliczany w czas trwania pakietu. W wypadku braku informacji o zawieszeniu pakiet jest aktywny.
8. Informowanie o konieczności/chęci wprowadzenia zmian w planie żywienia i/lub planie treningowym.
9. Nieudostępnianie osobom trzecim otrzymanych planów oraz przykładowych przepisów bez naszej zgody.
10. W wypadku wyboru płatności ratalnej kartą comiesięczne opłacanie abonamentu przez minimalny okres trwania pakietu.

UWAGA: Nie musisz podpisywać kontraktu, ale wtedy nie możesz oczekiwać dobrych efektów naszej współpracy!
KOLEJNYM KROKIEM JEST WYPEŁNIENIE ANKIETY - PRZEJDŹ DALEJ BEZ PODPISU

Leave this empty:

Signature arrow

Podpisane przez Marta Mroz
Data podpisu :2021-09-23


Certyfikat Podpisu
Nazwa dokumentu: Fit kobietka - kontrakt
lock iconUnikalny ID: 1bb31254ea54601793963fa00d66edf8eb59a889
Znacznik czasu Audit
2021-05-18 21:01 CESTFit kobietka - kontrakt Przesłany przez Marta Mroz - it@fitkobietka.pl IP 213.134.163.49