Załącznik nr 1 do Regulaminu fitkobietka.pl (REGULAMIN)

Nazwa pakietu Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 1 miesiąca współpracy Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 2 i każdego kolejnego miesiąca współpracy Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 4 i każdego kolejnego miesiąca współpracy
Pakiet Email 3 miesiące 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Email 6 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Email 12 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Email VIP 3 miesiące 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Email VIP 6 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Email VIP 12 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Każdy inny pakiet 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu

Słowniczek

Produkt – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 %,

Usługa – wszystkie usługi oferowane w ramach wybranego pakietu.

Pakiet – wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę.

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług.

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia pakietu standardowego, za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Pakiet Email – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa Standard obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Pakiet Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa pakietu Premium obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet Premium.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet.

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy.

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu.

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu. Zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne. Maksymalny czas trwania zawieszenia (w sumie) dla pakietu trwającego 3 miesiące wynosi 1 miesiąc, dla pakietu trwającego 6 miesięcy – 2 miesiące, a dla pakietu trwającego 12 miesięcy – 4 miesiące. Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu fitkobietka.pl (REGULAMIN)

Produkty/UsługiOpisCzas    trwania         Cena (ZŁ)rabatCena promocyjna (ZŁ)
KonsultacjaPojedyńcza konsultacja w wybranej przez Usługobiorcę  formieOd 30 min do 60 min lub na podstawie ankiety25060190
Rozpisanie całościowe: diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe – pakiet e-mailJednorazowa rozpiska, bez korektJednorazowo, na podstawie ankiety300141159
Rozpisanie całościowe: diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe – pakiet VIPJednorazowa rozpiska, bez korektJednorazowo, na podstawie ankiety450151299
Pakiet  e-mailPakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta) oraz dodatkowe nagrania video3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
750
1500 3000
390
906
2052
360
594
948
Pakiet VIPPakiet obejmuje 3 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę e-mail VIP oraz Produkty VIDEO3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
3300 6600 132002301 4698 10200999
1902
3000
Usługa EmailKontakt e-mail z pytaniami poprzez wysyłanie  jednej wiadomości w tygodniu (4 w mięsiącu)1 miesiąc2500250
Usługa Email VIPMonitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu (8 w mięsiącu)1 miesiąc5000500
Bonusowe nagranie/produkty (różne warianty)Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietuJednorazowy dostęp477
386
199
99
79
129
39
477
386
199
99
79
129
39
0
0
0
0
0
0
0

Słowniczek

Produkt  – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa – indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet –  wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP, Video

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h. Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, z założeniem, że przy płatnościach ratalnych, raty pobierane są w dalszym ciągu zgodnie z terminem, a współpraca przedłuża się o czas, na jaki została zawieszona współpraca, dla pakietu 3 miesiące – maksymalny czas trwania zawieszenie to 1 miesiąc, dla pakietu 6 miesięcy – maksymalnie 2 miesiące zawieszenia, dla pakietu 12 miesięcy – maksymalnie 4 miesiące (zakładając, że zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne o krótszym okresie trwania). Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.